Visioplan is is een applicatie die is ontwikkeld met en door zorgverleners. Het geeft een visuele kijk op (multi-)problemen van cliënten in zorginstellingen. Foto’s brengen de situatie in beeld en de cliënt zelf krijgt door te kiezen zicht op zijn eigen situatie. Dat stelt hem in staat  keuzes te maken, doelen te stellen en regie te nemen in het proces. Het biedt structuur. Voor zowel cliënt als begeleider. Op dit moment wordt Visioplan uitgerold bij meer en meer instellingen.