FACTconnector is een tool waarmee processen en dwarsverbanden zichtbaar worden gemaakt en ontsloten via een interactieve tijdlijn. Complexe, uitgebreide data worden op een visueel heldere manier in parallelle tijdlijnen duidelijk. De tool is bedoeld voor onderzoekers, journalisten, wetenschappers, studenten en planners om stof te ordenen: ‘connecting the dots’. Dit kan in retrospectief, of juist om een actueel proces vast te leggen maar ook om toekomstscenario’s te visualiseren en details te ontsluiten.
Ook in de privésfeer of bij bedrijven kan de tool worden ingezet. Bijvoorbeeld om de bedrijfsgeschiedenis te beschrijven of de familiegeschiedenis. FACTconnector werd ontwikkeld met steun van het Stimuleringsfinds voor de Journalistiek.