Eye Opener Project: In opdracht van het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft BIC een serie korte games gemaakt voor schooljeugd over beeldende kunst. De hoogtepunten uit de collectie worden toegelicht, onder meer over de werkwijze van Picasso en Mondriaan. Ze zijn bedoeld als ‘voorzet’ voor een museumbezoek. Telkens werd de belangrijkste karakteristiek van het werk van de betreffende kunstenaar toegelicht.
Eye Opener is een interactieve ontdekkingsreis langs een aantal kunstwerken uit de collectie, aangevuld met lesbrieven en opdrachten.